مدرسان آموزشگاه

آتوسا سنجابی

آتوسا سنجابی

مدرس سنتور
روزهای شنبه در آموزشگاه موسیقی نوای دانش
ورودی سال ۱۳۷۸ هنرستان موسیقی دختران
نزد استاد مینا افتاده ( از شاگردان برجسته مکتب پایور) به فراگیری سنتور پرداخت.
تئوری موسیقی را نزد استاد مهربانو توفیق و سلفژ را نزد استادان رضایی،تهرانی و… آموخت.
دارنده ی کارت صلاحیت تدریس از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
دارنده ی گواهی مهارت نوازندگی ساز ایرانی از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
عضو کانون موسیقی دانشگاه الزهرا

Author


Avatar