مدرسان آموزشگاه

علی مبشری

علی مبشری

مدرس تار و سه تار و عود، سُلفژ ، صداسازی

روزهای چهارشنبه در نوای ‌دانش

نوازنده ی تار، سه تار و عود

کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی تار و سه تار

فراگیری تار و سه تار از سال 88

تحت نظارت اساتید: محمدرضا ابراهیمی، داریوش پیرنیاکان، حسین علیزاده، حمید متبسم..

ورود به دانشکده هنر و معماری، رشته ی موسیقی- سال90

شروع فعالیت هنری در قالب اجرای صحنه و ضبط آلبوم از سال 90

آلبوم ها: گوشه های زمان – متاایکس

Author


Avatar