نوامبر 2022

عناصر اصلی موسیقی

عناصر اصلی موسیقی

عناصر اصلی موسیقی: صدا (تن، تن، زیر و بم، دامنه، مدت به منظور آموزش چیزی، ما نیاز به اجماع در یک لیست اساسی از عناصر و تعاریف داریم. این فهرست شامل عناصر اساسی موسیقی است که ما آنها را در فرهنگ غربی درک می کنیم. فراتون : یک زیر و بمی اساسی با زیر و […]

عناصر اصلی موسیقی بیشتر بخوانید »

تعریف موسیقی

تعریف موسیقی

تعریف موسیقی یکی از دشوارترین اصطلاحات است، تا حدی به این دلیل که باورها در مورد موسیقی تنها در فرهنگ غربی در طول زمان به طرز چشمگیری تغییر کرده است. اگر به موسیقی در نقاط مختلف جهان نگاه کنیم، تغییرات و ایده های بیشتری در مورد موسیقی پیدا می کنیم. تعاریف از عملی و نظری

تعریف موسیقی بیشتر بخوانید »

آگاهی موسیقیایی کودک

آگاهی موسیقیایی کودک

موسیقی در آغاز: آگاهی موسیقیایی کودک. همه کودکان موزیکال هستند – آنها موسیقیدان متولد می شوند و به شدت از صداهای اطراف خود آگاه هستند. بیایید از منظر کودک – یک کودک بسیار خردسال در ابتدای زندگی – شروع کنیم. کودک چه چیزی را تجربه می کند؟ او چه می شنود؟ جنین در داخل رحم،

آگاهی موسیقیایی کودک بیشتر بخوانید »

اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان

اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان

اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان : کودکان ذاتاً موسیقایی هستند. آنها به موسیقی واکنش نشان می دهند و از طریق موسیقی یاد می گیرند. موسیقی هویت و میراث کودکان را بیان می کند، به آنها تعلق داشتن به یک فرهنگ را می آموزد و بهزیستی شناختی و عزت نفس درونی آنها را توسعه می دهد.

اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا